Ivalt.ru

И-Вольт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Изображение розетки электрической схеме

Умовне позначення розетки на схемі

 • Керівні документи
 • Позначення елементів відкритої установки
 • Розетки для схованої електропроводки
 • Пристрої з підвищеним захистом від пилу й вологи
 • Вимикачі
 • Блоки розеток

  Одним з найбільш поширених елементів домашньої електромережі є електрична розетка. На схемі вона може виглядати у вигляді різних позначень, які залежать від типу і конструкції пристрою.

  Найважливішим етапом облаштування електричної проводки є складання плану розміщення всіх її елементів. Грамотне нанесення на електричну схему всіх складових частин електромережі забезпечує правильність планування необхідної кількості матеріалів, а також високий рівень електробезпеки. Правильно складена схема значно полегшує вибір типів необхідного обладнання.

  План електричної проводки складається з урахуванням масштабу приміщень та особливостей його планування.

  Рада! Традиційно для складання подібних креслень використовується однолінійна схема, яка дозволяє відобразити всі елементи мережі, не захаращуючи креслення великою кількістю ліній, що зображують з’єднувальні дроти.

  1. Керівні документи
  2. Позначення елементів відкритої установки
  3. Розетки для схованої електропроводки
  4. Пристрої з підвищеним захистом від пилу й вологи
  5. Вимикачі
  6. Блоки розеток

  Керівні документи

  Для того щоб уніфікувати позначення, використовувані в електричних схемах, ще в радянський час був прийнятий ГОСТ 21.614-88 «Зображення умовні графічні електрообладнання і проводок на планах».

  Згідно з цим документом, для позначення всіх елементів електромережі використовуються найпростіші геометричні фігури, дозволяють легко наносити, а також ідентифікувати той чи інший елемент на електричній схемі.

  Жорсткі вимоги до виконання подібних креслень виключають плутанину і двояке тлумачення всіх нанесених на схемі символів, що дуже важливо при виконанні монтажних робіт в електричній мережі.

  Позначення елементів відкритої установки

  Найпростіша двополюсна електрична розетка відкритої установки без заземлюючого контакту зображується на електричній схемі у вигляді півкола з рисою, проведеної перпендикулярно до його опуклої частини.

  Позначення здвоєною розетки відрізняється від попереднього наявністю двох паралельних ліній. Графічний символ, відповідний трехполюсному виробу, являє собою півколо, до опуклої частини якого примикають три лінії, що сходяться в одній точці і розташовані віялом.

  Для позначення розетки з заземлюючим контактом до її зображення додається горизонтальна риса, яка є дотичною до верхньої точки півкола.

  Розетки для схованої електропроводки

  Прихована електропроводка є найбільш поширеним типом домашньої електричної мережі. Для її прокладки використовуються пристрої, що вбудовуються в стіну за допомогою спеціальних монтажних коробок.

  Єдиною відмінністю позначення подібних розеток від наведеного вище рисунка є перпендикуляр, опускається від середини прямого відрізка до центру кола.

  Пристрої з підвищеним захистом від пилу й вологи

  Розглянуті розетки не відрізняються високим рівнем захисту від проникнення в їх корпус твердих предметів, а також вологи. Такі вироби можуть застосовуватися у внутрішніх приміщеннях, де умови експлуатації виключають подібні дії. Що стосується пристроїв, призначених для установки на відкритому повітрі або, наприклад, у ванних кімнатах, то відповідно до прийнятої класифікації ступінь їх захисту повинна бути нижче IP44 (де перша цифра відповідає рівню захисту від пилу, друга – від вологи).

  Такі розетки позначаються на схемі у вигляді повністю зафарбованого чорним кольором півкола. Як і в попередньому випадку, двополюсні і триполюсні вологозахищені розетки позначаються відповідною кількістю відрізків, що примикають до опуклої частини півкола.

  Вимикачі

  Вимикач на схемі позначається у вигляді кола, до якої під кутом 45 0 з нахилом у правий бік проведена риса, що має на кінці один, два або три перпендикулярні відрізки (в залежності від кількості клавіш зображуваного вимикача).

  Зображення вимикачів прихованої установки таке ж, тільки відрізки на кінці похилої риси проводяться в обидві сторони від неї на однакову відстань.

  Вологостійкі вироби позначаються окружністю чорного кольору.

  Варто звернути увагу на зображення прохідних вимикачів, яке нагадує два звичайних вимикача, дзеркально відбитих від центру одній окружності.

  Блоки розеток

  Нерідко в плані домашньої електромережі необхідно передбачити установку блоків, що включають в себе різну кількість найбільш поширених елементів – розеток і вимикачів.

  Найпростіший блок, що містить у своєму складі двухполюсную розетку і вимикач одноклавішний прихованої установки зображується у вигляді півкола, від центру якого проведено перпендикуляр, а також лінія під кутом 45 0, відповідна одноклавишному вимикача.

  Аналогічним чином наносяться на схему блоки, що містять різну кількість розеток і вимикачів. Наприклад, блок прихованої установки, що має в своєму складі двухполюсную розетку, а також одноклавішний і двухклавішний вимикачі, має позначення:

  Таким чином, позначення елементів на електричній схемі виконується таким чином, щоб забезпечити найбільшу легкість у її складанні і читанні. Варто один раз запам’ятати основні принципи побудови подібних схем, щоб надалі з легкістю користуватися планом квартирної електропроводки будь-якої складності.

  Первый шаг к пониманию схем – обозначения элементов сети

  Умение читать электротехнические схемы, способность распознавать на чертеже дома обозначенные символами различные условные графические обозначения коммутационных аппаратов и элементов сети – позволит разобраться в обустройстве проводки самостоятельно.

  Понятная пользователю схема даёт ему ответ на вопрос, какие провода подключить к тем, или иным клеммам электроприбора. Но для чтения чертежа недостаточно помнить символы разнообразных электротехнических устройств, нужно также понимать, что они делают, какие функции выполняют, чтобы улавливать взаимосвязь между ними, необходимой для того, чтобы понять работу всей системы целиком.

  Изучению всей номенклатуры электротехнических аппаратов посвящается много времени в специальных учебных заведениях, и нет никакой возможности в одной статье вместить обозначение всех этих устройств, с детальным описанием их функциональных возможностей и характерных взаимосвязей с другими приборами.

  Поэтому нужно начинать с изучения простых схем, включающих в себя небольшой набор элементов.

  Проводники, линии, кабели

  Самый распространённый компонент любой электросети – обозначение проводов. На схемах он обозначается линией. Но нужно помнить, что один отрезок на чертеже может означать:

  • один провод, являющийся электрическим соединением между контактами;
  • двухпроводную однофазную, или четырёх проводную трёхфазную линию групповой электрической связи;
  • электрический кабель, включающий в себя целый набор силовых и сигнальных групп электрических связей.

  Как видим, уже на стадии изучения, казалось бы, простейших проводов существуют сложные разнообразные обозначения их разновидностей и взаимодействий.

  Изображение распредкоробок , щитков

  На данном фрагменте из таблицы № 6 ГОСТ 2.721-74 показаны различные обозначения элементов, как простых одножильных соединений и их пересечений, так и жгутов проводников с ответвлениями.

  Изображение проводов , ламп и вилки

  Нет смысла начинать заучивать все эти значки. Они сами отложатся в сознании после изучения разнообразных чертежей, при котором время от времени придётся заглядывать в данную таблицу.

  Читать еще:  Se sedna графит розетка

  Компоненты сети

  Набор элементов, состоящий из светильника, выключателя, розетки является достаточным для функционирования жилой комнаты, он обеспечивает освещение и питание электроприборов.

  Выучив их обозначение, можно с лёгкостью понять обустройство проводки у себя в комнате, или даже спроектировать свой собственный план электропроводки, учитывающий насущные потребности.

  Обозначение одноклавишного выключателя , двухклавишного и проходноого выключателя

  Взглянув на таблицу №1 ГОСТ 21.608-84, можно удивиться тому разнообразию имеющихся в обиходе электротехнических изделий. Находясь у себя дома и читая данную статью, стоит оглянуться и найти у себя в комнате компоненты электросети, соответствующие обозначенным в таблице. Например, розетка обозначается на схеме полукругом.

  Схематическое изображение различных видов розеток Схематическое изображение различных видов выключателей

  Существует много их разновидностей (только фаза и ноль, с дополнительным контактом заземления, двойные, блочные с выключателями, скрытые и т. д.), поэтому каждая имеет своё графическое обозначение, также как и множество типов выключателей.

  Пример монтажной схемы небольшой квартиры

  Немного практики для запоминания

  Выделив найденные элементы, желательно попробовать их начертить, можно даже по правилам, указанным в таблице №2. Данное упражнение поможет запомнить выбранные компоненты.

  Имея начертание графических символов, можно соединить их линиями, и получить схему проводки в комнате. Поскольку провода спрятаны в стенном покрытии, монтажный чертёж нарисовать не удастся, но электрическая схема будет верной.

  Пример простой схемы

  Косыми чёрточками обозначено количество проводников в линии. Стрелками указаны выходы на щиток с защитными автоматами и УЗО. Линия синего цвета означает подключение двухпроводным кабелем к коробке распределения, от которой выходят по три провода на выключатель и светильник.

  Чёрным показана трёхпроводная проводка с защитным проводником РЕ. Данный рисунок приведён лишь для примера. Для проектирования сложных электрических систем нужно пройти целый курс высшего специализированного учебного заведения.

  Но, выучив несколько часто встречающихся символов, можно нарисовать от руки проводку комнаты, гаража или целого дома, и работать по ней, воплощая её в реальности.

  УЗО, автоматы, электрощит

  Для полноты картины нужно ещё выяснить обозначение распределительных коробок, защитного автомата, УЗО, счётчика.

  Обозначения элементов сети

  На изображении видно, что однополюсный автоматический выключатель отличается от двухполюсного наличием косых линий на обозначении проводов подключения.

  Защитные системы

  Для возможности понимания обустройства всей проводки загородного дома (не только электросети), нужно также изучить средства молниезащиты,ноля, фазы, значок датчика движения и других сигнальных средств ПОС (пожарно-охранной сигнализации).

  схема молниезащиты загородного дома проволочным молниеотводом, устанавливаемым на крыше

  На рисунке указана схема молниезащиты загородного дома проволочным молниеотводом, устанавливаемым на крыше:

  1. проволочный молниеприемник;
  2. ввод воздушной ВЛ и заземление крюков ВЛ на стене;
  3. токоотводящий провод;
  4. контур заземления.

  Датчики сигнализации имеют свое специфическое обозначение, в паспортах некоторых производителей они могут отличаться. Наиболее типичными символами представлены средства ПОС, описанные ниже.

  На данном рисунке показан план коттеджа с изображённой схемой подключения различных датчиков пожарно-охранной сигнализации.

  Пример плана коттеджа

  • Датчик движения;
  • Пожарный извещатель;
  • Сигнализатор открывания двери;
  • Детектор разбивания стекла;
  • Сирена;
  • Панель управления;

  В этой статье показана та часть обозначений, которая касается обустройства дома или квартиры. Для более полного ознакомления с графическими символами электротехники и других отраслей, нужно изучать ГОСТ и различные справочники.

  И ещё раз стоит напомнить, что мало выучить значки, нужно понимать принцип работы обозначаемых элементов в электрике.

  Условное обозначение розеток и выключателей на чертежах

  Планирование размещения электрической проводки в помещении является серьёзной задачей, от точности и правильности выполнения которой зависят качество последующего её монтажа и уровень безопасности людей, находящихся на этой территории. Для того чтобы электропроводка была размещена качественно и грамотно, требуется предварительно составить подробный план.

  Он представляет собой чертёж, выполненный с соблюдением выбранного масштаба, в соответствии с планировкой жилья, отражающий расположение всех узлов электропроводки и основных её элементов, таких, как распределительные группы и однолинейная принципиальная схема. Только лишь после того, как чертёж составлен можно вести речь о подключении электрики.

  Однако, важно не только иметь в распоряжении такой чертёж, надо ещё и уметь его читать. Каждый человек, имеющий дело с работами, предполагающими необходимость проведения электромонтажа, должен ориентироваться в условных изображениях на схеме, обозначающих различные элементы электрооборудования. Они имеют вид определённых символов и их содержит практически каждая электрическая схема.

  Но сегодня речь пойдет не о том, как начертить план схему, а о том, что на ней отображено. Скажу сразу сложные элементы, такие как резисторы, автоматы, рубильники, переключатели, реле, двигатели и т.п. мы рассматривать не будем, а рассмотрим лишь те элементы которые встречаются любому человеку каждый день т.е. обозначение розеток и выключателей на чертежах. Я думаю, это будет интересно всем.

  По каким документам регламентируется обозначение

  Разработанные ещё в советское время ГОСТы чётко определяют соответствие на схеме и в конструкторской документации элементов электрической цепи определённым установленным графическим символам. Это необходимо для ведения общепринятых записей, содержащих информацию о конструкции электрической системы.

  Роль графических обозначений выполняют элементарные геометрические фигуры: квадраты, окружности, прямоугольники, точки и линии. В разнообразных стандартных сочетаниях эти элементы отображают все составные части электроприборов, машин и механизмов, применяющихся в современной электротехнике, а также принципы управления ними.

  Нередко возникает естественный вопрос о нормативном документе, регламентирующем все вышеизложенные принципы. Методы построения условных графических изображений электрической проводки и оборудования на соответствующих схемах определяет ГОСТ 21.614-88 «Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах». Из него можно узнать, как обозначаются розетки и выключатели на электрических схемах.

  Обозначение розеток на схеме

  Нормативная техническая документация даёт конкретное обозначение розетки на электрических схемах. Её общий схематичный вид представляет собой полукруг, от выпуклой части которого вверх отходит черта, её внешний вид и определяет тип розетки. Одна черта — двухполюсная розетка, две — сдвоенная двухполюсная, три, имеющие вид веера, — трёхполюсная розетка.

  Подобные розетки характеризуются степенью защиты в диапазоне IP20 — IP23. Наличие заземления обозначается на схемах плоской чертой, параллельной центру половины окружности, что отличает обозначения всех розеток открытых установок.

  В том случае если установка скрытая, схематические изображения розеток меняются посредством добавления ещё одной черты в центральной части полукруга. Она имеет направление от центра к черте, обозначающей число полюсов розетки.

  Читать еще:  Адаптер с розеткой cee

  Сами розетки при этом вмуровываются в стену, уровень их защиты от воздействия влаги и пыли находится в диапазоне, приведенном выше (IP20 — IP23). Стена не становится от этого опасной, поскольку все части, проводящие ток, надёжно скрыты в ней.

  На некоторых схемах обозначения розеток имеют вид чёрного полукруга. Это влагостойкие розетки, степень защиты оболочки которых IP 44 — IP55. Допускается их внешняя установка на поверхностях зданий, выходящих на улицу. В жилых помещениях такие розетки устанавливаются во влажных и сырых помещениях, например ванные комнаты и душевые помещения.

  Обозначение выключателей на электрических схемах

  Все типы выключателей имеют схематическое изображение в виде окружности с чертой в верхней части. Окружность с чёрточкой, содержащей крючок на конце, обозначает одноклавишный выключатель освещения открытой установки (степень защиты IP20 — IP23). Два крючка на конце чёрточки означают двухклавишный выключатель, три — трёхклавишный.

  Если на схематическом обозначении выключателя над чёрточкой ставится перпендикулярная линия, речь идёт о выключателе скрытой установки (степень защиты IP20 — IP23). Линия одна — выключатель однополюсный, две — двухполюсный, три — трёхполюсный.

  Окружностью чёрного цвета обозначается влагостойкий выключатель открытой установки (степень защиты IP44 — IP55).

  Окружность, пересекаемая линией с чёрточками на концах, применяется для изображения на электрических схемах проходных выключателей (переключателей) с двумя положениями (IP20 — IP23). Изображение однополюсного переключателя напоминает зеркальное отображение двух обычных. Влагостойкие переключатели (IP44 — IP55) обозначаются на схемах в виде закрашенной окружности.

  Как обозначается блок выключателей с розеткой

  Для экономии места и с целью компоновки в общем блоке устанавливают розетку с выключателем или несколько розеток и выключатель. Наверное, многие такие блоки встречали. Такое размещение коммутационных аппаратов очень удобно, так как находится в одном месте, к тому же при монтаже электропроводки можно сэкономить на штробах (провода на выключатель и розетки прокладываются в одной штробе).

  В общем, компоновка блоков может быть любой и все как говорится, зависит от вашей фантазии. Можно установить блок выключателей с розеткой, несколько выключателей или несколько розеток. В данной статье не рассмотреть обозначение розеток и выключателей на чертежах в таких блоках я просто не имею права.

  Итак, первый из них блок розетка выключатель. Обозначение для скрытой установки.

  Второй более сложный, блок состоит из одноклавишного выключателя, двухклавишного выключателя и розетки с заземлением.

  Последнее обозначения розеток и выключателей в электрических схемах отображено в виде блока два выключателя и розетка.

  Для наглядности представлен лишь один небольшой пример, собрать (начертить) можно любую комбинацию. Еще раз повторюсь все зависит от вашей фантазии ).

  Как обозначаются розетки и выключатели на электрических схемах

  Перед обустройством домашней электросети нужно составить чертеж с основными узлами – линией ввода, счетчиком, УЗО, распредкоробами, осветительной системой. Обозначение розетки на схеме электроснабжения регламентировано законодательно. Устройство по ГОСТу маркируется полукругом, от выпуклой стороны которого отходят черточки по типу коммутатора.

  Необходимость схемы

  Схема электропроводки необходима для безопасного и качественного ее размещения

  С целью качественного и безопасного размещения электропроводки составляется план. Он имеет вид чертежа с соблюдением масштаба. В документе отражается планировка квартиры, точки размещения узлов проводки по группам, а также принципиальные схемы.

  Для понимания чертежа всеми участниками ремонтных и монтажных работ розетки и выключатели обозначаются графическими рисунками по общероссийскому и общемировому стандарту.

  В качестве графических маркеров применяются геометрические фигуры – окружности, квадраты, прямоугольники, точки и линии. Их сочетания отображают разновидности механизмов системы освещения и особенности управления этими устройствами.

  Нормативная база

  ГОСТ 21.614-88

  На территории РФ обозначение группы или одиночных розеток и выключателей на проектных чертежах подчиняется следующим документам:

  • ГОСТ 21.614-88. Подраздел «Изображения условные графические электрооборудования и проводок» из раздела о системе проектно-строительной документации,
  • ГОСТ 21.210-2014. Электрические приборы, согласно нормативу, могут изображаться в виде стандартных условных обозначений,
  • IEC 60027. Стандарт, принятый Международной Электротехнической комиссией, согласно которому проводка в российских зданиях должна соответствовать мировым требованиям.

  В регламентирующей документации отмечена специфика создания условных значков электролинии и вспомогательных приборов на рабочей схеме.

  Специфика обозначений в российских ГОСТах

  ГОСТ 2.721-74

  Отечественная нормативная база с указанием, каким правилам и способам подчиняется маркировка частей электросхемы, включает следующие ГОСТы:

  • 2.755-87 – раздел об условных значках для контактов и коммутационных соединений определяет способ обозначения теплового реле, контакторов, автовыключателей, рубильников. Графический индекс для УЗО и дифавтоматов отсутствует,
  • 2. 721-74 – указано, какой знак применяется для общих деталей и узлов и вторичных электросетей,
  • 2. 709-89 – отмечены особенности графической маркировки участков электрической цепи, специального оборудования, технологий соединения кабеля и других элементов.

  В ГОСТе 2.702-2011 прописана возможность произвольного изображения узлов и необходимость расшифровки маркеров.

  Виды электросхем, принятых в отечественной практике

  Условное обозначение электрических розеток на схемах

  Согласно требованиям ЕСКД схема представляет собой графический документ, где специальными значками отмечаются структурные части системы и технологии их соединения. По принятой международной классификации их более 10. На территории РФ используются не все.

  Функциональная и структурная схемы

  Структурная – простейшая схема, на которой изображение элементов цепи производится квадратами с пояснениями. Такой прием помогает разобраться в особенностях работы системы. Функциональный чертеж содержит подробную характеристику узлов, их электрических связей.

  Принципиальная электросхема

  Применяется для обустройства распределительных линий и панелей управления. На ней начертаны элементы без взаимного расположения. Принципиальный чертеж бывает:

  • однолинейным с силовыми цепями – для земли, фазы и нуля используется одна общая линия,
  • полным со всеми узлами и жилами их соединения – электрические коммуникации рисуются в развернутом и поэлементном виде.

  Полная принципиальная схема составляется на нескольких листах.

  Монтажный чертеж

  Содержит план размещения осветительных устройств, розеток и выключателей с указанием способа соединения. Может содержать дополнительную информацию, нужную для электромонтажных работ.

  При необходимости сэкономить место на листе и знании маркировки без подписей используется объединенная схема. В ней совмещены указанные выше типы чертежей.

  Специфика обозначения розетки на схеме

  Электрофурнитура классифицируется по степени защиты, способу монтажа, количеству полюсов. Данные параметры объясняют различия условных знаков на чертеже.

  Условные обозначения розеток для наружной/открытой установки

  На схеме фурнитуры, выбираемой под наружный способ монтажа, указываются следующие обозначения:

  • парность, заземленность и однополюсность,
  • парность, отсутствие «земли» и однополюсность,
  • одинарность, один полюс и наличие контакта защиты,
  • розетка силового типа, у которой есть 3 полюса и защита.
  Читать еще:  Сетевые розетки с таймерами

  Однополюсная двойная розетка имеет вид полукруга с черточкой в центре. У двухполюсной – две черточки. Двухполюсные модели с заземлением для открытой установки обозначаются как полукруг с горизонтальной линией, выступающей по обе стороны и вертикальной черточкой. Трехполюсные устройства с «землей» полукругом с 5-ю веерными черточками (1 в центре и 4 по бокам). Одинарные приборы маркируются одной линией, двойные – сдвоенной черточкой.

  Под трехфазный тип сети подходят трехполюсные коммутаторы, обозначаемые как полукруг с тремя внешними черточками.

  Обозначения розеток для скрытого/внутреннего монтажа

  Розетка, предназначенная для скрытой проводки, обозначается на схеме в виде полукруга, пересеченного по вертикальной линии.

  Внутренним способом устанавливаются модификации:

  • двухполюсные – полукруг с центральной вертикальной линией, выходящей за контур фигуры,
  • двухполюсные с защитным контактом – полукруг с вертикальной черточкой, направленной вверх и горизонтальной, выступающей за него,
  • трехполюсные с защитным контактом – полукруг с черточкой внутри по центру и черными линиями (5 штук сверху),
  • двухполюсные сдвоенные – полукруг с черточкой в центре и двумя жирными параллельными линиями (напоминает штепсельную вилку).

  Горизонтальная линия заземления одинакова для всех моделей.

  Маркировка влагостойких розеток (степень защиты корпуса IP44-IP55)

  Для влагостойких коммутационных аппаратов предназначен значок в виде черного, полностью закрашенного полукруга. Рисунок расшифровывается как устройство с защитной крышкой, предотвращающей доступ влаги к основным элементам. Электросхема проводки в ванной и на кухне предусматривает 2 типа розеток:

  • влагозащищенная с двумя полюсами – черный полукруг с черточкой сверху,
  • влагозащищенная с двумя полюсами и защитным контуром – черный полукруг с горизонтальной чертой и линией сверху.

  Маркировка степени защиты английскими буквами IP свидетельствует о ее наличии. Первая цифра означает уровень пылезащиты, вторая – влагозащиты.

  Как обозначаются блоки из выключателя и розетки

  Для экономии места под штробу и простоты компоновки контроллеры освещения размещаются в общем корпусе. На схеме обозначаются выключатель и розетка в зависимости от количества элементов:

  • Блок для скрытого монтажа (1 выключатель + 1 розетка) – полукруг с вертикальной линией, выступающей вверх. От ее нижней части отходит Т-образная диагональная черточка.
  • Блок для скрытого монтажа (1 выключатель + 1 розетка с заземлением) – полукруг с вертикальной и горизонтальной черточками (образуют крест). От нижней точки фигуры идет диагональная линия в виде буквы Т,
  • скрытый двойной блок выключателей и розетка с заземлением – полукруг с вертикальной и горизонтальной линией в виде креста. От общей точки влево и вправо выходят по диагонали Т-образные черточки,
  • блок, в котором есть двухклавишный и одноклавишный выключатель, а также розетка – полукруг с черточками по вертикали и горизонтали, формирующими крест. Слева из общей точки выходит Т-образная диагональная черточка. Справа – линия с диагональным направлением и двумя короткими горизонтальными черточками, «закрывающими» ее.

  Ввиду сложности к схемам блока лучше указывать пояснения-сноски.

  Специфика условных обозначений выключателей

  Общепринятое обозначение выключателя на схеме электросети имеет следующий вид:

  В ГОСТе 21.210-2014 указано, что для кнопочных моделей и диммеров нет единого значка. В п. 4.7. документа сказано, что можно брать произвольные значения.

  Иногда на чертежах указывается автоматический тип переключателя. Его условное обозначение видно из таблицы.

  Графические символы, которыми принято обозначать переключатель, указаны в виде таблицы.

  Таблица степеней защиты

  В ГОСТе 21.614-88 присутствуют рекомендации об условных значках для групп выключателей:

  • для открытого монтажа (защита от IP20 до IP23),
  • для скрытой проводки (защита от IP20 до IP23),
  • влагостойкие устройства (защита от IP44 до IP55),
  • проходной прибор на два положения с защитой от IP20 до IP23,
  • влагостойкие проходные модели с защитой от IP44 до IP55.

  ГОСТ Р-52565-2006 отмечает, что полюс одного выключателя должен замыкать только одну линию.

  Маркировка одноклавишных и двухклавишных моделей на электросхемах

  Для обозначения выключателя необходимо указать количество клавиш. С этой целью используются символы:

  Трехклавишные устройства обозначаются как черточка с кружочком и тремя крючками.

  Условные знаки для других приборов

  Условное обозначение УЗО

  Помимо выключателей и розеток электросхема проводки содержит другие узлы. К примеру, автоматический выключатель, УЗО, реле для контроля напряжения обозначаются в виде открытого контакта.

  Согласно ГОСТу для маркировки автоматического выключателя применяется определенное количество контактов, соединенных друг с другом и квадрат сбоку. Изображение свидетельствует об одновременном срабатывании и наличии защиты. На вводе квартира оснащается двухполюсным автоматом, однополюсные задействуются для остановки нагрузки.

  Дифавтоматы и УЗО не имеют значков, регламентированных ГОСТом, поэтому на чертежах изображается специфика конструкции. Приборы УЗО являются трансформаторами тока с исполнительным контактным реле. У дифференциального автомата аналогичная сборка, но к узлам добавлен автомат, защищающий от коротких замыканий и перегрузки.

  Контроллерное реле предназначено для выключения оборудования в случае превышения номинала напряжения. Оно представляет собой плату и контактное реле. Схема наносится на крышку устройства и переносится на план электролинии.

  Для аппаратов подсветки и освещения используется несколько графических символов:

  • квадрат – люминесцентный источник света 600х600 мм,
  • прямоугольник – люминесцентный светильник 600х300 мм,
  • квадрат с двумя линиями – светодиодный источник света размером 600х600 мм,
  • большой «бантик» с частично закрашенными черными треугольниками – прибор аварийного освещения 600х600 мм,
  • узкий «бантик» с частично залитыми черным областями на треугольниках – прибор для аварийной подсветки 600х300,
  • кружок, разделенный дугой – устройство с лампочкой высокого давления,
  • круг без двух сегментов с 4-мя черточками («дольки») и горизонтальной стрелкой вправо – прожектор,
  • круг, разделенный пополам – источник света с контактными лампами люминесцентного типа,
  • круг с узкими областями вверху и внизу – светодиодный светильник любой нелинейной формы,
  • круг – светильник с галогенкой или лампой накаливания,
  • круг, разделенный на 6 сегментов – люстра,
  • прямоугольник – линейный люминисцентный светильник,
  • прямоугольник с 2-мя черточками – линейный светодиодный светильник,
  • черный бантик – аварийный светильник.

  Условные обозначения в электрических схемах

  Значок устройств выбирается в зависимости от их внешнего вида и предназначения.

  Условные обозначения частей электросети не обязательно знать наизусть. При понимании значков и правильно составленном чертеже пользователь всегда расшифрует символы или ознакомиться со сносками.

  голоса
  Рейтинг статьи
 • Ссылка на основную публикацию
  ВсеИнструменты
  Adblock
  detector